27 stycznia, 2020

Dla Przemysłu

Dla Przemysłu ,Firm, Instytucji

Decyzja o samodzielnym zostaniu producentem energii poprzez montaż instalacji „Elektrowni fotowoltaicznej” jest szczególnie skuteczna w obniżaniu kosztów.

Jeśli Twoja firma potrzebuje dużo energii bo produkujesz lub działasz głównie w ciągu dnia, Elektrownia fotowoltaiczna można idealnie zintegrować z firmą w celu obniżenia kosztów przez jej wykorzystanie do bieżącej produkcji.
Wyprodukowaną przez Firmową Elektrownię fotowoltaiczną, której nie potrzebujesz możesz magazynować przez przekazanie jej do w sieci publicznej, którą później możesz ponownie pobrać ( np. w zimie gdy mamy mało słońca).Tym samym takie rozwiązanie gwarantuje bezpieczeństwo planowania liniowego w firmie.
Zainteresowanie przejściem na produkcję własnej energii elektrycznej jest ogromne dlatego pokazujemy cztery podstawowe aspekty, które należy wziąć pod uwagę aby inwestycja była udana

Cztery podstawowe kroki

1 Krok - Sprawdź wymagania dotyczące integracji fotowoltaiki w swojej firmie.

Przede wszystkim musisz sprawdzić, które obszary dachu są odpowiednie do instalacji paneli fotowoltaicznych w Firmie. Być może masz również otwarte przestrzenie, które dotychczas nie były używane i które można znacząco zintegrować z firmą przez instaluję paneli fotowoltaicznych.

Dla dostępnych powierzchni, orientacja ( południowa)i kąt nachylenia (35) odgrywają kluczową rolę dla optymalnej wydajności elektrowni.

Należy również zwrócić uwagę na możliwe zacienienie elektrowni przez budynki i roślinność. Zasadniczo jednak należy zauważyć, że orientacja zachód-wschód w niektórych przypadkach oferuje nawet korzyści w zakresie potencjału oszczędności operacyjnych w porównaniu z systemem skierowanym na południe ze względu na stałe nasłonecznienie i unikanie szczytów w południe. Zoptymalizuj własne zużycie, aby maksymalnie obniżyć koszty energii.

2 Krok - Analiza zapotrzebowania na energię i pokrycie w Firmie

Drugim krokiem jest jak najdokładniejsza analiza zapotrzebowania na energię i pokrycie ich poprzez maksymalne wykorzystanie wytwarzanej przez siebie energii elektrycznej.
Ponieważ: im wyższy udział produkcji własnej w całkowitym zużyciu energii, tym bardziej dynamicznie można zmniejszyć koszty energii elektrycznej.
Między innymi, ten punkt wymaga informacji o zużyciu energii w czasie, gdy jest ona generowana przez słońce.  Ponieważ dzieje się tak w większości firm (jeśli produkcja nie odbywa się w nocy), często można osiągnąć udział w zużyciu własnym wynoszący 70% i więcej.

Oczekiwany wskaźnik zużycia własnego należy ustalić z góry na podstawie rocznych wartości i średniego zużycia energii. Uwzględnić również tutaj należy profil obciążenia, średni rozkład zużycia energii w ciągu dnia. Na tej podstawie można dość dokładnie obliczyć, ile kosztów energii oszczędzasz dzięki Elektrowni fotowoltaicznej, ile zyskujesz, wprowadzając energię fotowoltaiczną i kiedy Elektrownia fotowoltaiczna się zamortyzuje. 
To obliczenie rentowności pokazuje zwrot, który można zwiększyć, optymalnie wykorzystując wytwarzaną przez siebie energię elektryczną.

3 Krok - Aspekty podatkowe i finansowe w Firmie

Należy zwracać uwagę na aspekty podatkowe, takie jak podatek od sprzedaży, podatek handlowy, podatek dochodowy, możliwe umowy, takie jak umowy najmu i umowy gwarantowane, a także różne opcje dotacji i korzyści, aby zmaksymalizować wydajność ekonomiczną systemu.

Innowacje PGEO odgrywają ważną rolę w większych systemach (> 30 kWp). W przypadku nowo budowanych większych Elektrowni Fotowoltaicznych można rozważyć wsparcie przez uzyskanie taniego kredytu lub dotacji..

4 Krok - Planowanie optymalizacji systemu podczas pracy Firmy

Planowanie optymalizacji dotyczy pracy czy system działa i codziennie zasila energią wszystkie zaplanowane bieżące operacje ( produkcje).

To jednak nie koniec projektu. Dobre zarządzanie techniczne i operacje obejmuje codzienne monitorowanie, które rozpoznaje potencjał optymalizacji i eliminuje źródła błędów tak szybko, jak to możliwe, kompleksowo raportuje koszty energii elektrycznej i dostarczanej energii fotowoltaicznej, zaplanuje konserwację elektrowni w tym również ochronę ubezpieczeniową, a także odpowiedzialność i kontakt ze wszystkimi zaangażowanymi stronami.