27 stycznia, 2020

Dla Rolników

Dla gospodarstw rolnych

Wielu rolników przechodzi na produkcję zielonej energii elektrycznej w swoim gospodarstwie. Nie tylko dach domu może być wyposażony w panele fotowoltaiczne, ale każdy inne miejsce.

Faktycznie decyzję podejmuje właściciel nieruchomości lub gruntów rolnych. Coraz więcej gospodarzy decyduje się na ekologicznie wytwarzaną energię elektryczną, nie tylko dzieci i młodzież martwią się klimatem na całym świecie. Nie tylko można mieć wystarczającą ilość energii elektrycznej dla domu lecz dla całego gospodarstwa.

Elektrownie fotowoltaiczne są popularne wśród rolników, ponieważ państwo odpowiednio wspiera produkcję zielonej energii elektrycznej. Jeśli zielona energia elektryczna jest wytwarzana głównie na potrzeby domu, zwykle można oczekiwać niższych cen za kilowatogodzinę niż w przypadku systemów na większej przestrzeni, które służą do wsparcia produkcji w gospodarstwie rolnym.

Najbardziej ekologicznie wytwarzaną energię elektryczną można uzyskać, jeśli panele słoneczne można wyrównać z położeniem słońca. Jeśli światło słoneczne pada bezpośrednio na ogniwa słoneczne pod kątem 90 °.

Wydajność systemu fotowoltaicznego jest obliczana na podstawie kilku czynników:
– Godziny nasłonecznienia dziennie (bez cieniowania)
– Całkowity rozmiar układu słonecznego
– Wydajność poszczególnych ogniw słonecznych
Z tych poszczególnych punktów można określić wydajność systemu, która może wynosić nawet 80 procent w przypadku systemów wysokiej jakości. W dużych elektrowniach światło słoneczne skupia się nad poszczególnymi modułami, dzięki czemu można wytworzyć więcej energii elektrycznej.

Szczególnie skuteczny jest układ fotowoltaiczny na własnej otwartej przestrzeni „polu” lub dużych wolnostojących zabudowaniach gospodarczych np. stodoła, kurnik, obora, chlewnia,wiata na maszyny, etc.
Wydajność paneli fotowoltaicznych jest różna od około 6% do 25%. Ogniwa cienkowarstwowe są najmniej wydajne w układach słonecznych ale w przypadku ogniw z krzemu polikrystalicznego wydajność rośnie do około 20%.

Jednak panele z wysokowydajnych ogniw krzemowych monokrystalicznych posiadają sprawność na poziomie 25% i tym samym większość zielonej energii elektrycznej można obecnie wytwarzać za ich pomocą, co może umożliwić całkowite wykorzystanie systemu fotowoltaicznego prawie w 80%.

Taki system słoneczny jest zwykle wykorzystywane głównie do komercyjnej produkcji energii elektrycznej na potrzeby przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego. Faktycznie jednak to, ile energii słonecznej można zamienić na użyteczną energię elektryczną, zależy ostatecznie od intensywności dni słonecznych w danym regionie.

Biomasa czy Fotowoltaika ?

Dla rolników uprawiających kukurydzę do produkcji energii z biomasy, "Elektrownia fotowoltaiczna jest alternatywą, która posiada swoje zalety.

To nie przypadek, że w szczególności stowarzyszenia środowiskowe coraz częściej odchodzą od wykorzystywania gruntów rolnych do wytwarzania energii elektrycznej i paliwa. Polityka coraz bardziej dystansuje się, ale jak dotąd dotyczy wyłącznie biopaliw.

Zastosowanie fotowoltaiki w rolnictwie ma dwie główne zalety w porównaniu z uprawą biomasy. Po pierwsze, obszary, które wcześniej były wykorzystywane do produkcji żywności, niekoniecznie muszą być ponownie poświęcone. Fotowoltaika działa również na wcześniej nieużywanych obszarach. Po drugie, zużycie gruntów jest znacznie niższe, nawet jeśli wykorzystywane są poprzednie obszary rolnicze. Potrzebne jest mniej niż dziesięć procent miejsca.