31 stycznia, 2020

Leasing

Leasing jako sposób finansowania
instalacji fotowoltaicznej 

 Leasing jest drugą, obok kredytu, najpopularniejszą formą finansowania inwestycji, która umożliwia korzystanie z rzeczy, a w ostatecznym rozrachunku także jej nabycie, bez konieczności jednorazowego angażowania środków własnych. Przez cały czas trwania umowy leasingowej jej „instalacja fotowoltaiczna” pozostaje własnością leasingodawcy, natomiast leasingobiorca płacąc opłaty leasingowe, wykorzystuje go do swoich celów gospodarczych.

Leasing jest rozwiązaniem, które wykorzystywane jest tylko i wyłącznie w segmencie przedsiębiorstw. Obok kredytów (nie tylko na instalacje fotowoltaiczne) to najbardziej popularny sposób finansowania inwestycji.

W przypadku rynku instalacji fotowoltaicznej, firmy długo nie były zainteresowane świadczeniem usług w tym zakresie. Obecnie nie ma z tym problemu. Od ponad 2 lat dostępne są możliwości finansowania instalacji  fotowoltaicznej z leasingu.

Wyróżniamy 3 formy leasingu:

  • Leasing operacyjny – firma leasingowa przekazuje przedsiębiorcy środek trwały w zamian za spłatę rat leasingowych. Charakteryzuje się niskimi kosztami związanymi z wkładem własnym. Dodatkowo Leasing operacyjny nie jest uwidaczniany jako zobowiązanie w bilansie leasingobiorcy, nie powiększa zadłużenia i pomaga w podtrzymaniu dobrego wizerunku firmy, powodując zwiększenie płynności finansowej. Tym samym Leasing operacyjny pozwala uniknąć niepotrzebnej biurokracji. Co miesiąc firma otrzymuje jedynie fakturę do zaksięgowania i nie musi prowadzić ewidencji środków trwałych, amortyzacji czy inwentaryzacji.
  • Leasing finansowy – zazwyczaj wymagany jest wyższy wkład własny. Zakończenie okresu spłaty leasingu jest równoznaczne z formalnym przejściem instalacji fotowoltaicznej  na własność przedsiębiorcy, któremu leasing został udzielony
  • Pożyczka leasingowa – usługa niemal identyczna jak w przypadku kredytu. Podmiotem finansującym nie jest wtedy bank, tylko firma leasingowa, a przedsiębiorca za zakup instalacji otrzymuje fakturę.

Korzyści  dla Państwa:

  • Inwestycja bez kapitału – Możemy zbudować instalację bez wykładania środków własnych. Raty leasingowe zastępują koszty nabycia sprzętu. System fotowoltaiczny zakupiony w ramach leasingu sam na siebie zarabia, tj. miesięczna oszczędność z tytułu produkcji energii na własne potrzeby będzie częściowo pokrywać ratę leasingu.
  • Podatek dochodowy -Leasing umożliwia wliczenie całego płaconego przez leasingobiorcę czynszu leasingowego w koszty uzyskania przychodu, co daje możliwość finansowania z zysku jeszcze przed opodatkowaniem. Dodatkowo w przypadku leasingu operacyjnego, przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątkowych leasingodawcy. Kosztem uzyskania przychodu jest pełna kwota rat oraz cała opłata wstępna, raty leasingowe zmniejszają więc podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym, a więc i podatki leasingobiorcy.
  • Podatek VAT – Leasing instalacji fotowoltaicznej pozwala rozłożyć podatek VAT na raty (podatek VAT jest finansowany przez leasingodawcę), a później doliczany jest do miesięcznych rat leasingowych netto. Zakup instalacji fotowoltaicznej ze środków własnych lub za pomocą kredytu bankowego powoduje, że VAT musimy rozliczyć jednorazowo.
  • Odsetki -W przypadku leasingu finansowego, kosztem uzyskania przychodu jest część odsetkowa rat leasingowych (czyli podobnie jak w przypadku kredytu bankowego) oraz amortyzacji leasingowanej instalacji fotowoltaicznej.
  • Uproszczona procedura – Jedną z najważniejszych cech leasingu jest fakt uproszczonej procedury. Firmy leasingowe wymagają minimum formalności. Najczęściej należy przedstawić podstawowe dokumenty ewidencyjne i finansowe firmy i nie jest wymagane dodatkowe zabezpieczenie. Czas oczekiwania na decyzję jest bardzo krótki i szybko dostajemy odpowiedź.

Zapraszamy …