10 marca, 2020

Serwis

Serwis instalacji fotowoltaicznych potrzebny jest niezwykle rzadko, ponieważ instalacje PV mają opinię systemów bezobsługowych i bezawaryjnych.
Serwis PGEO Sp. z o.o. jest istotny w przypadku corocznych przeglądów, które pomagają w utrzymaniu pełnej sprawności instalacji oraz gwarancji na wybrane komponenty. Jednak od każdej reguły zdarza się wyjątek, w tym również z jakiego powodu Państwa instalacja fotowoltaiczna  nie działa poprawnie. Należy wtedy pilnie zweryfikować przyczyny zakłóceń w pracy Państwa  instalacji przez eksperta lub specjalistę PGEO.

PGEO Sp. z o.o. świadczy usługi z zakresu przeglądów okresowych i pogwarancyjnych instalacji fotowoltaicznych. Zdobyta wiedza techniczna oraz przeszkolenie przez znane marki światowe, gwarantuje Państwu szybkie rozwiązanie problemu. Oferowana przez nas usługa serwisu jest najwyższej jakości co potwierdza również ilość bezawaryjnie zamontowanych i działających instalacji fotowoltaicznych. Koszt takiego serwisu zależy od wielkości i rodzaju instalacji tym samym dla każdej instalacji będzie potrzebny inny zakres przeglądu.

Przyjmijmy jednak ogólne założenia na potrzeby określenia, co Państwo znajdą w pakiecie serwisowym PGEO Sp. z o.o.

Zakres „Okresowego przegląd” instalacji fotowoltaicznej:

Prosta wizualna kontrola całej instalacji, która dotyczy odkształceń lub zmian instalacji od stanu pierwotnego.

Sprawdzeniu podlegają wszystkie zabezpieczenia konstrukcji montażowej. Ważne, by wszystko działało w pełni sprawnie i bezpiecznie.

Sprawdzenie konstrukcji instalacji w zakresie antykorozyjnym ( dotyczy środowiska agresywnego – powietrza, ziemi etc.)

W przypadku uszkodzenia izolacji (przetarcia, gryzonie) wymiana na wolne od wad w celu zachowania sprawności instalacji i bezpieczeństwa użytkowania.

Pomiar parametrów elektrycznych w celu określenia dopuszczalnych ubytków w generowaniu energii.

Sprawdzenie inwertera przez podłączanie się do inwertera i odczyt „dodatkowych” danych, które mają na celu określenie i wyeliminowanie komunikatów oraz wszelkich ostrzeżeń umożliwiając prawidłową pracę instalacji.

Jako opcjonalny i dodatkowy element serwisu, pozwala wykryć mikrouszkodzenia, przez które powstają tak zwane gorące punkty.

Jako opcjonalne i dodatkowe czyszczenie modułów ( osady sadzy, soli, odchodów ptasich, liści i igieł, żywicy etc. ) jest konieczne w wyjątkowych sytuacjach, z którymi nie poradził sobie deszcz.

Jako opcjonalne i dodatkowe w przypadku odkształcenia się powierzchni montażowej ( np. dachu) w tym również powierzchni generatora.

Uwagi:
Należy pamiętać, żeby zawsze zgłaszać wszelkie wizualne usterki na gwarancji – brak zgłoszeń wszelkich uchybień może skutkować utratą gwarancji.

Jeżeli wydaję się Państwu, że  instalacja fotowoltaiczna nie działa poprawnie, prosimy o wypełnienie i wysłanie e-mailem „Formularza kontaktowego” do PGEO Sp.z o.o. – zawsze mogą Państwo liczyć na naszą  pomoc.